ننگ عرب

نام تو را باید
از فهرست اعراب شایسته خط بزنیم
توبجای آنکه در ایوان ویلای ساحلی ات
لم بدهی و چرت تابستانی ات را
با دود قلیان مفرح کنی
تفنگ دست می‏گیری
و از پشت تریبون المنار

با نعره‌ها‌یت چرت ما را پاره می‏کنی
تو هیچ شباهتی به اعراب بزرگ نداری، سید حسن!
نه شکمت آن اندازه است

که از پشت دشداشه‌ها‌ی سفید
وقار عربی ات را نمایان کند
نه چفیه و عقال داری
تازه عمامه سیاه سرت می‏گذاری
که ما را به یاد خمینی می‏اندازد

که یکبار چرت مان را پاره کرده بود
تو ننگ عربی، سید حسن!
بجای آنکه در حرمسرایت بگردی
و رقص عربی ممالیک گرجی و اوکراینی ات را تماشا کنی
تا فردا در بهشت
برای مغازله با حوریان آماده باشی
در مخفیگاهت،که نمی‏دانیم کجاست
می نشینی و نهج البلاغه می‏خوانی
تو کافر شده ای، سید حسن!
و بر ماست که تو را به یهودیان اهل کتاب بسپاریم...
فقط به رسم مردان بزرگ عرب
صادق باش و بگو
برد موشک‌ها‌یت
به ریاض که نمی‏رسد؟!
-------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت:دلم می خواست از سیدحسن بنویسم،دیدم متنی زیباتر از همان شعر مهدی نژاد،در وصفش پیدا نمی کنم..
پی نوشت2:این هم حال وهوایی داره:

بی تابم..

با تمام چشم انتظاریم برای بالا آمدن تو..

تویی که تمام گره های وجودت با بند بند دلم بر تن

استوار نخ های چله بافته شد

گلهای حاشیه ات با تمام عشق من ممزوج گشته

ویادآور تمام روزهایی است که من بودم و داری

که تورا برآن نشاندم، رج زدم،

موهایت راشانه کشیدم، چیدم..

تا نقش دلم در دل تو نمایان شود..نقش قالی..

تو،رج به رج بوی دستان مرا می دهی

من خالق توام وتو مونس من

بی تابم تاهرچه زودتر تورا، ای زیبای من،

قاب شده بر صفحه دیوار اتاقم ببینم..

 

 
/ 0 نظر / 55 بازدید