کابالا و جادوگری

معنای لغوی کابالا "سنت شفاهی"است.دایره المعارف ها ولغت نامه ها آنرا شاخه سری یهودیت معرفی کرده اند .براساس این تعریف کابالا به موشکافی معانی پنهان تورات ودیگر نوشته های یهودی می پردازد.امابابررسی دقیق تر موضوع به حقایق دیگری پی می بریم نظیر اینکه کابالا نظامی است که در بت پرسی ریشه داشته، قبل از تورات وجود داشته وبعد از آشکار شدن تورات دیگر باردر یهودیت گسترش یافته است.

"مورات ازگن" فراماسون ترک در کتاب خود باعنوان فراماسونری چیست وچگونه است می نویسد: به روشنی نمی دانیم کابالا از کجا آمد یا چگونه گسترش یافت.این اسم نامی عمومی برای فلسفه ای سری،باطنی،منحصربه فرد وآمیخته با علوم غریبه است که مشخصا بایهودیت درآمیخته است.کابالا به عنوان عرفان یهودیت شناخته شده اما بعضی اجزای آن نشان می دهد بسیار قبل تر از تورات بوجود آمده است.

"سالومون ریناش" کابالا را نمونه ای از بدترین انحرافات ذهن انسان تعریف می کند.دلیل سخن وی این است که تعالیم کابالا به طور گسترده با جادوگری مرتبط است.کابالا درطول هزاران سال سنگ بنای انواع تشریفات جادوگری به شمار می رفته است.این اعتقاد وجود دارد که خاخام هایی که کابالا را مطالعه می کنند از توان جادوگری بزرگی برخوردارند.همچنین بسیاری از غیریهودیان تحت تاثیر کابالا سعی می کنند بابه کارگیری تعالیم آن جادوگری کنند.تمایلات سری اواخر قرون وسطی به ویژه آنچه کیمیاگران بدان می پرداختند به میزان وسیعی ریشه در کابالا داشت.عجیب اینجاست که یهودیت دینی توحیدی است وبا وحی تورات بر حضرت موسی(ع) آغاز گردیده است.بااین حال درون آن سیستمی به نام کابالا جای گرفته است که دربر گیرنده آداب جادوگری است که ازسوی مذهب ممنوع اعلام شده است.این موضوع گفته های مارا به خوبی اثبات می کندونشان می دهد که کابالا در واقع عنصری خارجی است که از بیرون به یهودیت وارد شده است.اما سرچشمه این عنصر کجاست؟

"فیبر دالیوت" مورخ یهودی، مصر باستان را خاستگاه کابالامی داند.به عقیده وی ریشه های کابالا سنتی است که بعضی رهبران یهود از مصر باستان آنرا آموختند ونسل به نسل به صورتی متفاوت منتقل کردند.به همین دلیل برای کشف مبدااصلی زنجیره "کابالا "،"نظام معبد" و"فراماسونری" باید به مصرباستان نگاهی بیندازیم.

بخشی از کتاب شوالیه های معبد/هارون یحیی

--------------------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت:حس غریب جاماندن از قافله، در این شهر رخوت زده  بندبند وجودت را پر از حسرت می کند..

دود این شهر مرا از نفس انداخته است آقا جان!به هوای حرمت محتاجم...

پی نوشت2:روز دانشجو مبارک..هرچند برا دانشگاه تهرانی هایی که16 آذر های پرشور سالن شهیدچمران وپرتاب لنگه کفش به صفار وراه افتادن دسته عزاداری مقارن با شروع محرم واتفاقات16 آذر88 وفتح سردر و...رو تجربه کرده اند،16 آذرهای این سالها لطفی نداره..

 

                                                                                                     

/ 7 نظر / 53 بازدید
راهی

سلام این کتابومن هم مطالعه کردم.بسیار دقیق به کالبدشکافی فراماسونری وعقبه آن پرداخته. باسپاس

حزب اللهی

شلوغی حرم اربعین برای شما دل وسه کنج اتاف،اوج خلوتش باما ضریح در بغل و اشکها برای شما زهی نبود سعادت، ملامتش باما...

رهگذر

سلام به نظر شما مطالعه رو ظرفیتای فرهنگی خودمون و کار کردن رو اونا بهتر از وقت گذاشتن روی مسائل مربوط به فراماسونری نیست؟

رهگذر

اگر به مطالعه تهدیدها هم بخواین بپردازین باید بیشتر به روش های این گروه ها و مصداق های تهدید پرداخته بشه وگرنه از متن حاضر نمیشه نکته کاربردی برای رفع تهدید استخراج کرد!

مولانا

سلام ممنون از معرفی این کتاب یاعلی

مصطفی

سلام شما درست می فرمایید این قبیل مسائل جادوگری از بیرون وارد دین یهود شده است. تا آنجا هم که من در عهدین مطالعه داشته ام ، چنین مباحثی ندیده ام و بلکه مورد تقبیح شریعت یهود نیز است.

رهگذر

خوبیت نداره نظراتو گزینشی نمایش میدید!